Uporaba moxe

V priloženi datoteki si lahko preberete, kako se uporablja moxa.